Tag Archives: THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY MAY CÔNG NGHIỆP

THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY MAY CÔNG NGHIỆP

THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY MAY CÔNG NGHIỆP   Về mặt chính sách nhập khẩu: Máy may công nghiệp không nằm trong loại hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu, không thuộc loại hàng hóa phải kiểm tra chuyên nghành khi làm thủ tục thông quan, nên không cần giấy phép nhập khẩu.(Nhập khẩu bình thường) […]