Tag Archives: THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY PHÁT ĐIỆN

THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY PHÁT ĐIỆN , TỔ HỢP MÁY PHÁT ĐIỆN – MỚI 2023

1. HS code máy phát điện và thuế nhập khẩu máy phát điện Mã HS code máy phát điện đề nghị tham khảo nhóm 8501. Mã HS code tổ máy phát điện đề nghị tham khảo nhóm 8502. Doanh nghiệp dựa vào tính chất mặt hàng của mình để áp mã phù hợp nhất. 2. […]