Tag Archives: Quy trình cơ bản xin cấp mã số REX

Quy trình đăng ký rex

Quy trình cơ bản xin cấp mã số REX, cho người mới bắt đầu tìm hiểu Các doanh nghiệp Việt Nam muốn xin cấp mã số REX hàng xuất khẩu sang EU có thể tham khảo bài viết này: Bước 1 : Kiểm tra thông tin hồ sơ thương nhân trên trang Comis, nếu có sai […]