NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU SHAPR KS21, DUNG TÍCH 21 LIT ĐA CHỨC NĂNG, THÊM TÍNH NĂNG LÒ VI SÓNG, LÒ NƯỚNG, SIÊU BỀN

2,986,000.00