Monthly Archives: Tháng Sáu 2022

HƯỚNG DẪN KHAI BÁO HẢI QUAN TRÊN PHẦN MỀM ECUS5 – VNACCS

Hướng dẫn khai báo hải quan trên phần mềm Ecus5-Vnaccs Để hoàn thành việc thông quan hàng hoá cho mặt hàng xuất nhập khẩu tại Việt Nam, các bạn phải thực hiện khai báo hải quan trên phần mềm Ecus5 – vnaccs theo quy chuẩn. Cụ thể các bước làm khai báo hải quan như thế nào? […]